نان غنی شده مالت یا جوانه گندم تهیه شد

[ad_1]

محققان ایرانی موفق شدند با فرایندی بر پایه دانش، نان غنی شده مالت یا جوانه گندم را تهیه کنند.

به گزارش پرس شیعه، پودر جوانه گندم و پودر مالت به لحاظ خواص رئولوژیکی دارای خاصیت  نانوایی نیست و نه تنها نمی توان  با آن نان تولید کرد بلکه  وقتی به خمیر اضافه شود به دلیل فعالیت الفا امیلا باعث از هم پاشیدن خمیر و از بین رفتن خاصیت الاستیته  آن خواهد شد.

نان های سنتی و مسطح نیاز اساسی به این خاصیت دارند  به همین دلیل از آنها نمی توان نان تهیه کرد.

از این رو محققان ایرانی موفق شدند با استفاده از روش اختلاط به خصوص ایجاد دمای ۲۷ تا ۳۵ درجه سلسیوس از جوانه گندم خمیری تهیه کنند که بتوان با استفاده از آن نان تهیه کرد. این نان به صورت غنی شده است . کلیه خواص جوانه ها را داراست و می تواند در قالب محصول جدیدی وارد بازار شود. همچنین این محقق موفق شد نان و غنی شده جوانه گندم را به تولید برساند.

تهیه نان غنی شده مالت یا جوانه گندم  توسط علی هاشمی به ثبت اختراع رسیده است.شماره ثبت این اختراع ۷۹۹۶۷ است.

[ad_2]

لینک منبع